Tekstmeisje
Heeft u vragen06 - 39 10 89 35

Chris van der Grinten, erkend notulist en tekstschrijver

Doeltreffend vergaderen doe je met een onafhankelijke betrokken notulist. Het resultaat is een bondig eerlijk verslag van discussies, besluiten, taken en acties. 

Thuis in de gezondheidszorg

Talloze gerenommeerde organisaties in de gezondheidszorg laten hun verslaglegging al jarenlang aan mij over. (Zie opdrachtgevers) Als het erom spant is snelle accurate verslaglegging essentieel. Verslaglegging bij kwaliteitsvisitaties en vergaderingen van RvT, RvB, MT, OR of (medische) staf? Opleidingsvisitaties, zienswijzegesprekken, bestuurlijke overleggen, ledenraadsvergaderingen, brainstormsessies, functioneringsgesprekken en hoorzittingen ... Ik vat alles samen.
Onder mijn motto: "horen, zien en schrijven" is geheimhouding gegarandeerd.  

Referenties en geheimhoudingsverklaring

Ik heb referenties uit verschillende hoeken beschikbaar. Voor aanvang van de opdracht maak ik een geheimhoudingsverklaring op. 

Een scherp oor, een vlotte pen, een makkelijk persoon

Complexe academische discussies, gevoelige meningsverschillen. Wie brengt dat objectief in kaart? Met mijn academisch niveau en ervaring in de gezondheidszorg overzie ik het speelveld, voel ik aan wat er speelt en voeg ik mij gemakkelijk in ieder gezelschap. 

Neutrale verslaglegging is een hygiënefactor: Het bewijs van een transparante bestuurscultuur. 

Een interessant artikel uit het Financiële Dagblad in mijn nieuwsrubriek onderschrijft de mening dat notulen niet zomaar een 'moetje' zijn. 

Een externe notulist bespaart tijd en geld

Is uw secretariaat capabel genoeg om (academische)discussies te volgen? Kost het bediscussiëren van de vorige notulen telkens veel vergadertijd? Gun uzelf en uw organisatie de rust van betrouwbare verslagen. Onafhankelijk, betrouwbaar en snel. 

Het laatste nieuws

Onafhankelijke RvC? Dan ook een neutrale notulist.

Onafhankelijke RvC? Dan ook een neutrale notulist.

Uw RvC onafhankelijk? Een transparante bestuurscultuur vereist een neutrale notulist.

Lees verder

Het belang van een onafhankelijke notulist

Het belang van een onafhankelijke notulist

Notulen zijn een hygiënefactor waaruit de cultuur van een organisatie spreekt.

Lees verder

Welk nieuws?

Welk nieuws?

Welk nieuws? Als notulist kan ik nooit echt inhoudelijk over mijn werk praten.

Lees verder

Ikjes geplaatst

Drie 'Ikjes' geplaatst op de achterpagina van NRC

Lees verder