Tekstmeisje
Heeft u vragen06 - 39 10 89 35

>Ze notuleert

Met Tekstmeisje aan tafel verzekerd van een betrouwbaar verslag.   

De notulen zijn het skelet van uw organisatie: Wat is er besloten? Wie doet wat wanneer? Welke acties zijn afgerond?
Notulen maken de voortgang van uw beleid zichtbaar. Juridisering vraagt om afspraken zwart-op-wit.

Transparante notulen zijn soms zelfs een vereiste

Notulen zijn geen 'moetje' maar een hygiënefactor die veel zegt over de cultuur van een organisatie. 

Het notuleren van dergelijk overleg op hoog niveau vereist kennis en inzicht en gevoel voor verhoudingen. Kortom: een academisch geschoolde notulist.

Notuleren in de zorg

De zorg verandert en schreeuwt om onpartijdige vertrouwelijke verslaglegging bij:

  • Kwaliteitsvisitaties en opleidingsvisitaties;
  • Bestuurlijke samenwerking tussen ziekenhuizen, verdeling van zorgdisciplines;
  • Veranderingen in de interne organisatie, verplichte kwaliteitsrapportages.

Notuleren van brainstormsessies of projecten

Gebruik van een vaste externe notulist verlaagt de druk op het secretariaat. Een vaste notulist is vertrouwd met de materie, de discussiepunten en de deelnemers. Het resultaat is een beknopt verslag waar niet achteraf aan gesleuteld hoeft te worden. Dit bespaart tijd tijdens de vergadering (er is minder discussie over het verslag) en het werkt efficiënt (er is een duidelijke actielijst).

Bespaar tijd en geld

Soorten verslagen

  • Uitgebreid samenvattend: weergave van meningen, standpunten, achtergronden en uiteindelijke acties en besluiten.
  • Beknopt met besluitenlijst: weergave van conclusies en uiteindelijke acties en besluiten.

Wat kost een verslag?