Tekstmeisje
Heeft u vragen06 - 39 10 89 35

>Disclaimer

Disclaimer

Ondanks alle inspanningen en de goede zorg die aan deze website is besteed kan Tekstmeisje niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Aan de informatie op deze site(s) kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekstmeisje kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (i) de informatie op deze website of (ii) van de informatie die via deze website bereikbaar is.

Tekstmeisje behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededelingen vooraf.

Tekstmeisje neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat.

Tekstmeisje houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Tekstmeisje.