Tekstmeisje
Heeft u vragen06 - 39 10 89 35

>Over Tekstmeisje

Tekstmeisje is drs. Chris van der Grinten

Van oorsprong ben ik historica (VU Amsterdam). Vanwege mijn latere ommezwaai naar fysiotherapie (Hogeschool Thim van der Laan) schrik ik niet van vergaderingen vol medisch jargon. 

Wat bezielt mij om notulist te worden?

Ik ben leergierig en nieuwsgierig en ik heb een zeer brede algemene ontwikkeling. Als notulist krijg ik razend interessante inkijkjes in de maatschappij. Ik lees veel kranten en verslind het nieuws. Zeker wat betreft onderwerpen die mijn opdrachtgevers betreffen. De notulist is immers bij uitstek degene die exact moet weten waar u het over heeft!

Maak kennis met Tekstmeisje

Tekstmeisje is de oplossing voor uw verslaglegging. Vele organisaties gingen u voor en verbeterden dankzij Tekstmeisje de vergaderdiscipline.
Chris van der Grinten
Chris van der Grinten
Tekstmeisje