Tekstmeisje
Heeft u vragen06 - 39 10 89 35

>>Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Vele revalidatiecentra, farmaceuten, toezichthouders en belangenorganisaties in de zorg gingen u voor. 

Mijn opdrachtgevers in de gezondheidszorg zijn:

 • NedHIS (Koepel van Huisarts Informatie Systemen). Zowel het bestuurlijk overleg (intern en extern) als de overleggen van de diverse gebruikersverenigingen. 
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG): plenovergadering Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS), commissievergadering College Geneeskundig Specialismen (CGS), zienswijzegesprekken, opleidings- en kwaliteitsvisitaties (o.a. huisartsengeneeskunde), interne bezwarencommissie, interne beroepscommissie;
 • De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Kwaliteits- en opleidingsvisitaties chirurgie. 
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): commissievergaderingen RTS en zienswijzegesprekken; 
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP): opleidingsvisitaties ziekenhuisfarmacie, stuurgroep modernisering vervolgopleiding Openbare Farmacie;
 • De Nederlandse Societeit voor Extra-Corporale Circulatie (NeSECC), (perfusionistenvereniging): Opleidings- en kwaliteitsvisitaties.
 • Landelijke huisartsenverenigingen (diverse gremia van LHV, InEen en NHG);  
 • Landelijke Cao-tafel huisartsenzorg;
 • Medical Guidelines en Trimbos instituut: diverse werkgroepen voor richtlijnontwikkeling: psychiatrie, dermatologie, Parkinson.   
 • Allergan Aesthetics (Farmaceut): Medical Advisory Board. 
 • Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) (alle gremia);
 • De revalidatie-oorden Dennenheuvel (Hilversum) en Sophia (Den Haag) (Raad van Toezicht);
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (werkbezoeken);
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (hoorzittingen);
 • Dialysecentrum 't Gooi (OR en teamvergadering);
 • Qualicura (ondersteuning bij kwaliteitsvisitaties en bestuursvergaderingen van wetenschappelijke verenigingen)
logo_KNMG
logo_RGS
knmt_logo
logo-dennenheuvel
logo_Sophia
logo-nza
logo-LHV
logo-bernhoven
logo-kkjp
ahz
logo amstelring
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.34.24
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.33.22
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.47.00
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.11.12

Uiteraard notuleer ik ook in andere sectoren: 

 • Gemeente Amsterdam: project Noord/Zuidlijn (MT en Platform Integratie);
 • ERIKS Nederland, OR-vergaderingen;
 • BIZ-vastgoed Gijsbrecht van Amstel, Hilversum. (Lobbygroep van vastgoedeigenaren.) BIZ-ondernemers Gijsbrecht van Amstel. Ondernemersvereniging Hilversum Zuid-West (OVHZW);
 • Vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) (Noordwijk, Purmerend, Baarn, Amstelveen, Hilversum, Amsterdam)
 • Het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen
 • Het Koninklijk Nederlands Friesche Paardenstamboek (KFPS) (regio- en ledenraadsvergaderingen); 
 • Het Ministerie van Justitie (inkoopgesprekken en jaargesprekken bij Dienst Justitiele Inrichtingen); 
 • Het Nederlands Debatinstituut Hilversum (bestuursvergaderingen) 
 • Directeurenoverleg Baarn (primair onderwijs) en overleg Passend Onderwijs Baarn; 
 • Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest (PCBO) Algemeen Bestuur;
 • Proceon scholengroep Hilversum (Raad van Toezicht) 
 • De Almeerse Scholen Groep (ASG) (klachtencommissie, hoorzittingen en medezeggenschapsraad);
 • De samenwerkingsstichting in het basisonderwijs Kans en Kleur (Raad van Toezicht);
 • Houthandel Leyenaar Taapken Lamaker (Raad van Commissarissen);
 • Gemeente Noordwijk (WMO-platform).
 • Aandeelhoudersvergaderingen (AvA's) (Value8, SnelStart)
 • KFPS-logo
  logo-minV&J
  asg_logo
  K&K_logo
  LTL_logo
  logo_Noordwijk
  NDI-logo
  logo amsterdam
  Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.06.36
  Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.06.10
  Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.09.01