Tekstmeisje
Heeft u vragen06 - 39 10 89 35

>>Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Vele revalidatiecentra, farmaceuten, toezichthouders en belangenorganisaties in de zorg gingen u voor. 

Mijn opdrachtgevers in de gezondheidszorg zijn:

 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) (commissievergadering RGS, zienswijzegesprekken, opleidingsvisitaties, kwaliteitsvisiitaties, interne bezwarencommissie, interne beroepscommissie);
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) (commissievergaderingen RTS en zienswijzegesprekken); 
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP) (commissievergadering SRC-ZF, Centraal College, zienswijzegesprekken);
 • Opleidingsvisitaties en kwaliteitsvisitaties voor de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en voor de Nederlandse Societeit voor extra-corporale circulatie (NeSECC, perfusionistenvereniging)  
 • Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) (alle gremia);
 • Landelijke huisartsenverenigingen (Algemene Ledenvergaderingen van LHV en InEen);  
 • De revalidatie-oorden Dennenheuvel (Hilversum) en Sophia (Den Haag) (Raad van Toezicht);
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (werkbezoeken);
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (hoorzittingen);
 • Dialysecentrum 't Gooi (OR en teamvergadering);
 • Qualicura (ondersteuning bij kwaliteitsvisitaties en bestuursvergaderingen van wetenschappelijke verenigingen)
logo_KNMG
logo_RGS
knmt_logo
logo-dennenheuvel
logo_Sophia
logo-nza
logo-LHV
logo-bernhoven
logo-kkjp
ahz
logo amstelring
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.34.24
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.33.22
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.47.00
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.11.12

Uiteraard notuleer ik ook in andere sectoren: 

 • Gemeente Amsterdam: project Noord/Zuidlijn (MT en Platform Integratie);
 • Het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen
 • Het Koninklijk Nederlands Friesche Paardenstamboek (KFPS) (regio- en ledenraadsvergaderingen); 
 • Het Ministerie van Justitie (inkoopgesprekken en jaargesprekken bij Dienst Justitiele Inrichtingen); 
 • Het Nederlands Debatinstituut Hilversum (bestuursvergaderingen) 
 • Directeurenoverleg Baarn (primair onderwijs) en overleg Passend Onderwijs Baarn; 
 • Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest (PCBO) Algemeen Bestuur;
 • Proceon scholengroep Hilversum (Raad van Toezicht) 
 • De Almeerse Scholen Groep (ASG) (klachtencommissie, hoorzittingen en medezeggenschapsraad);
 • De samenwerkingsstichting in het basisonderwijs Kans en Kleur (Raad van Toezicht);
 • Houthandel Leyenaar Taapken Lamaker (Raad van Commissarissen);
 • Gemeente Noordwijk (WMO-platform).
 • Vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) (Noordwijk, Purmerend, Baarn, Amstelveen)
 • Aandeelhoudersvergaderingen (AvA's) (Value8, SnelStart)
KFPS-logo
logo-minV&J
asg_logo
K&K_logo
LTL_logo
logo_Noordwijk
NDI-logo
logo amsterdam
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.06.36
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.06.10
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.09.01