Tekstmeisje
Heeft u vragen06 - 39 10 89 35

>>Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Vele revalidatiecentra, farmaceuten, toezichthouders en belangenorganisaties in de zorg gingen u voor. 

Mijn opdrachtgevers in de gezondheidszorg zijn:

 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) (zienswijzegesprekken en groot overleg RGS);
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) (commissievergaderingen en zienswijzegesprekken RTS); 
 • Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) (alle gremia);
 • Landelijke huisartsenverenigingen (LHV en InEen);  
 • De revalidatie-oorden Dennenheuvel (H'sum) en Sophia (Den Haag) (Raad van Toezicht);
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (werkbezoeken);
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (hoorzittingen);
 • Dialysecentrum 't Gooi (OR);
 • Qualicura (adviesbureau kwaliteit in de gezondheidszorg).
logo_KNMG
logo_RGS
knmt_logo
logo-dennenheuvel
logo_Sophia
logo-nza
logo-LHV
logo-bernhoven
logo-kkjp
ahz
logo amstelring
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.34.24
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.33.22
Schermafbeelding 2019-03-21 om 14.47.00
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.11.12

Uiteraard notuleer ik ook in andere sectoren: 

 • Gemeente Amsterdam: project Noord/Zuidlijn (MT en Platform Integratie);
 • Het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen
 • Het Koninklijk Nederlands Friesche Paardenstamboek (KFPS) (regio- en ledenraadsvergaderingen); 
 • Het Ministerie van Justitie (inkoopgesprekken en jaargesprekken); 
 • Het Nederlands Debatinstituut Hilversum (bestuursvergaderingen) 
 • (basisschool)Directeurenoverleg Baarn en overleg Passend Onderwijs Baarn; 
 • Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest (PCBO);
 • De Almeerse Scholen Groep (ASG) (klachtencommissie, hoorzittingen en medezeggenschapsraad);
 • De samenwerkingsstichting in het basisonderwijs Kans en Kleur (Raad van Toezicht);
 • Houthandel Leyenaar Taapken Lamaker (Raad van Commissarissen);
 • Gemeente Noordwijk (WMO-platform).
KFPS-logo
logo-minV&J
asg_logo
K&K_logo
LTL_logo
logo_Noordwijk
NDI-logo
logo amsterdam
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.06.36
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.06.10
Schermafbeelding 2019-03-21 om 15.09.01

Nu op Twitter

@Rijkswaterstaat Spelfoutje op de matrixborden: Rij mono ? Beter: Rijd mono !

Uitslaande brand bij de #brandweer #Amsterdam. Mooi artikel in @NRC van 4 aug. Een onafhankelijke notulist kan help… twitter.com/i/web/status/1…